کانال های تبادلی

@woonder_land
کانال تلگرام Wonder Land
۱۷۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲
۲۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Wonder Land

زندگی کن..عشق بورز..دوست داشته باش..حتی شکست بخور..اما هرگز تسلیم نشو..زندگی وقتی زیبا میشه که تو بعد هر شکست و باخت دوباره بلند شی و ادامه بدی.._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!