کانال های تبادلی

@Alizadeh_sanal
کانال تلگرام سانال؛ درخشش موفقیت
۵۷۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
۲۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام سانال؛ درخشش موفقیت

- کانال مصطفی علیزاده-پژوهشگر برتر دکتری تخصصی سازه-مدرس دانشگاه-نخبه و مخترع برگزیده-مهندس نمونه استان-کارآفریناهداف:-رفع اشکال مباحث مهندسی-ارائه فایل و کتابهای مفید-برنامه ریزی کسب و کار و موفقیت-راهکارهای کارآفرینی-و...ارتباط:@Alizadeh

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!