کانال تلگرام سانال؛ درخشش موفقیت
۵۷۵ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام سانال؛ درخشش موفقیت

- کانال مصطفی علیزاده-پژوهشگر برتر دکتری تخصصی سازه-مدرس دانشگاه-نخبه و مخترع برگزیده-مهندس نمونه استان-کارآفریناهداف:-رفع اشکال مباحث مهندسی-ارائه فایل و کتابهای مفید-برنامه ریزی کسب و کار و موفقیت-راهکارهای کارآفرینی-و...ارتباط:@Alizadeh


بالا