کانال های تبادلی

@AbedinEsmaeillpour
کانال تلگرام مکتب خانه روانشناسی و مدیریت
۲.۷K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۱۶ بازدید
مشاهده کانال
روانشناسی

کانال تلگرام مکتب خانه روانشناسی و مدیریت

عابدین اسماعیل پور Admin @AbedinEsmaeilpour www.Aabedin.irتدریس صوتی روانشناسی و مدیریت (روانشناسی شخصیت، روانشناسی اجتماعی و رفتار سازمانی)

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!