کانال تلگرام مجله ی حس مثبت (پله پله تاخدا)
۳۸۴ نفر
۶۶ بازدید
مذهبی

کانال تلگرام مجله ی حس مثبت (پله پله تاخدا)

بسم الله الرحمان الرحیمو اذا جاء نصر الله و الًفتح ورایت الناس ید خلون فی دین الله افواجًا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابًاآیدی ادمین جهت تبادل @saleh_yari


بالا