کانال تلگرام بنیاد امیر پازواری
۱۸۶ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام بنیاد امیر پازواری

کانون توسعه پایدار امیرکلا (NGO) http://mehroamir.persianblog.ir/ http://amirpazevari.com/ Amirkalacity@gmail.com @AmirPazvariNGO | @Gholaminatajبالا