کانال های تبادلی

@SQL_DataMining
کانال تلگرام SQL Server/Oracle Data Mining
۶۵۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام SQL Server/Oracle Data Mining

SQL Server Data Mining/ Azure MLSQL Server Data WarehousingOracle Data MiningBig-Data@Shakoorniaz

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!