کانال های تبادلی

@adeldantism
کانال تلگرام عادل دانتیسم(نویسنده)
۳۴.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۶
۲۴۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام عادل دانتیسم(نویسنده)

کتاب هاعزیز روزهای من ؛چاپ ۶من دیگر توان خاطره ساختنم چاپ ۳آغوشش عشق بود چاپ۳کتاب هایم را از دو نشر شانی و برکه خورشید بخواهیددانتیسم نام خانوادگی واقعی بنده ست بمعنای دندانپزشکی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!