کانال تلگرام آموزگرام
۶.۳K نفر
۲۱ بازدید

کانال تلگرام آموزگرام

آموزگار تلگرامی شماهر هفته به آموزشهای کاربردی و رایگان دسترسی داشته باشید.موضوعات:ارتباطات و مذاکرهکسب وکارمدیریتتوسعه فردی@MSheikhali@Ma_Sadeghiwww.Iran-Academy.orgبالا