کانال تلگرام آموزنده
۱۰۲ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام آموزنده

Admin: @AL_AI_ALI Blog: Amuzandeh.blog.irسہراب سپہرۍ:️ زندگی گل به توان ابدیت،زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما،زندگی هندسه ساده و یکسان نفس‌هاست!


بالا