کانال تلگرام گندم خبر(پرس)
۲۸.۹K نفر
۳۲۲ بازدید
خبری

کانال تلگرام گندم خبر(پرس)

﷽درج اخبار از ۵۰ منبع رسمی در گندم خبرسایت: Gandomkhabar.irتوییتر: yon.ir/txac3اینستاگرام: yon.ir/8HCZwشامد(مجوز کانال): yon.ir/WGQMXارتباط با ما:@gandomkhabar@Gandomkhabar1 هماهنگی جهت درج تبلیغات:@Mehdi540بالا