کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه پلی تکنیک
۲.۱K نفر
۱۰ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه پلی تکنیک

انجمن پلی تکنیکارتباط با روابط عمومي : @AnjomanpolytechniccInstagram : http://instagram.com/anjoman_polytechnicبالا