کانال های تبادلی

@mrsokhanvaran
کانال تلگرام ارتباطات و رفتارشناسى باعلیرضا سخنوران
۲۴.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۶
۲۵۶ بازدید
مشاهده کانال
ورزشی

کانال تلگرام ارتباطات و رفتارشناسى باعلیرضا سخنوران

آموزش فن بیان، رفتارشناسى و ارتباطات موثر با علیرضا سخنورانوبسایت: www.sokhanvaran.comارتباط مستقیم با علیرضا سخنوران@sokhanvaran_telegram

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!