کانال های تبادلی

@persianbloomberg
کانال تلگرام بلومبرگ فارسی
۴۱.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲
۷۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام بلومبرگ فارسی

با ما خبر را زندگی کنیدوب سایت:kallko.irانتقادات و پیشنهادات:@erfanfirouziارتباطات و تبادل :@alinouranii

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!