کانال تلگرام بانوان عصرپیامبرﷺ
۸۶۰ نفر
۱۳ بازدید
بانوان

کانال تلگرام بانوان عصرپیامبرﷺ

دُخترانِ بِهشتـےهیچ مصیبتی بزرگترازگم کردن الله نیست.هدف تنهارسیدن به الله ومقام وشایستگی برای بندگی خداستحضورشماباعث دل گرمی ماستکپی مطالب با ذکر صلوات آزاد استکانال را به دوستانتان معرفی کنیدکانال دوم ما @a_sonnat


بالا