کانال تلگرام کسبه
۱۱۰ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام کسبه

بازرگانی کسبهپخش کالای خانگیبلور و کریستال.چینی و آرکوپال.لوازم آشپزخانه.لوازم برقی.کادوویی و تزیینیارتباط با مدیر @JavadSayediبالا