کانال های تبادلی

@sadra_pool
کانال تلگرام استخر و سونای صدرای تبریز
۴۱۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۲۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام استخر و سونای صدرای تبریز

آدرس : بلوار استاد شهریار ۰ خیابان گلکار۰مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار ۰ مجتمع صدرا۱۲ـ۳۳۲۸۵۲۱۱۰۹۱۴۳۷۱۱۶۶۲

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!