کانال های تبادلی

@Afghanistanfiction
کانال تلگرام ادبیات داستانی افغانستان
۱۵۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۱
۳۲ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات

کانال تلگرام ادبیات داستانی افغانستان

رسانه ای مستقل و تخصصی برای داستان نویسان و رخدادهای داستانی افغانستان.........پیشنهادها، انتقادها، خبرها، نوشته ها و گزارش های خود را به شناسه زیر بفرستید:@Afghanistan_fiction

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!