کانال های تبادلی

@AgreementsAndContracts
کانال تلگرام قراردادها و امور پیمان
۲۷۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
۳۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام قراردادها و امور پیمان

در این کانال پیرامون قرار دادها و پیمانهای رایج بحث و سعی می شود مطالب کاربردی قراردادها نیز ارائه شود.برای ارتباط با کانال از لینک زیر استفاده نمایید.@MNaseh_Moradi

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!