کانال های تبادلی

@AlfaManagers
کانال تلگرام مدیران آلفا
۷۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۲۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مدیران آلفا

مدیر آلفا مدیری ست کاریزماتیک و مجهز به دانش روز هدف این کانال ارتقاء انگیزه ، دانش ،مهارت، توانمندی های مدیریتی و حرفه ای در زمینه رهبری و مدیریت می باشد.https://t.me/AlfaManagers

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!