کانال های تبادلی

@Ask_laftan_anlamaz_2020
کانال تلگرام عشق حرف حالیش نیست
۵۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۵
۵۰ بازدید
مشاهده کانال
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام عشق حرف حالیش نیست

احساسی و عاشقانهبسی گفتند: «دل از عشق برگیر! که نـیرنگ اسٺ و افسون اسٺ و جادوسٺ!» ولی ما دل به او بستیم و دیدیم که او زهر اسٺ، امانوشداروسٺ...! ارتباط با ادمین@md3689

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!