کانال های تبادلی

@Blatherphobia
کانال تلگرام Blatherphobia
۲۱۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳
۲۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Blatherphobia

ببین کآرى نداشتع باش کارى ندارم ب کارت!Fear of bullshit

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!