کانال های تبادلی

@Broken_myhearrt
کانال تلگرام قݪبهای شکسټه
۳.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام قݪبهای شکسټه

اﯾﻨﺠـــــــــﺎ ﺩﻟـــی ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ !!ﺁﻧﺠـــــــــﺎ ﺳـــــــــﺮﯼ ﮔـــــــــﺮﻡ ﺍﺳﺖ !! ﻋﺠـــــــــﺐ ﻋـــــــــﺪﺍﻟﺘﯽ ......️@Broken_myhearrt

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!