کانال های تبادلی

@DesignEngineers
کانال تلگرام مهندسین عمرانی و معماری
۹۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
۳۹ بازدید
مشاهده کانال
علم و فناوری

کانال تلگرام مهندسین عمرانی و معماری

1️⃣برترین مطالب آموزشی مهندسین عمرانی و معماری2️⃣ارائه مباحث آیین نامه ای3️⃣ارائه نکات اجرایی مهم در کارگاه ها4️⃣آموزش نرم افزارهای اجرایی مسیری متفاوت در پیش داریم

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!