کانال های تبادلی

@DibacheyeDanesh
کانال تلگرام دیباچه دانش
۶۸۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دیباچه دانش

اخبار ، قوانیننکات مورد نیازاطلاعات عمومی و کاری معلمان ، اداریو...http://t.me/itdmcbot?start=DibacheyeDaneshارتباط با ادمین@DibacheyeDanesh_Pm

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!