کانال های تبادلی

@Dr_pourhasaniCSO
کانال تلگرام توسعه استراتژیراه موفقیت
۵۶۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۳
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام توسعه استراتژیراه موفقیت

۱- استاد دانشگاه۲- دکتری مدیریت استراتژیک۳- مشاورعالی سازمان های تجاری۴- مشاور توسعه استراتژی هلدینگ ها؛ مدیران عامل صنایع راهبردی؛شرکتهامشاوره تخصصی در حوزه:توسعه بازار اقتصادی و سرمایه گذاری؛منابع انسانی؛ توسعه راهبردی و استراتژی های سازمانی؛

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!