کانال تلگرام عین. شین .قاف
۲۶۹ نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام عین. شین .قاف

دیشب مادرم گفت:تو از دیروز فرو رفته ایدر کلمه ای انگاردر عیندر شیندر قافدر نقطه ها @Asheghane_ayn_shin_ghaf کانال دوم ما : @anewlife @Khanooom_A_B : ادمین @shadi_79 تبادل : ️بالا