کانال های تبادلی

@English_Short_Stories
کانال تلگرام یادگیری زبان با داستان کوتاه و موسیقی
۲۱.۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
۲۳۵ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات زبانهای خارجی

کانال تلگرام یادگیری زبان با داستان کوتاه و موسیقی

هر هفته یک داستان و موزیک️ کپی از مطالب ما قانونا جرم استکد ثبت شامد: 1-1-673-61-4-4سایت ما:ArtyGraph.ir_____روابط عمومی:@PR_DEPتبلیغات:@CRM_DEPاعلانات مهم:@Notice_DEPراهنما:t.me/Notice_DEP/116ابتدای کانال:t.me/English_Short_Stories/1

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!