کانال تلگرام تحکیم عقائد
۹۷۱ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام تحکیم عقائد

طرح شبهات اعتقادی و مسائل مرتبطاز جمله مسائل اختلافی با اهل سنتشبهات سیاسیمسائل خانوادهمی توانید سوالات خود را از طریق آیدی زیر مطرح نمایید:پاسخگو: @shobheh313تبادل: @hamsohbatii2بالا