کانال های تبادلی

@AskEtegadi
کانال تلگرام تحکیم عقائد
۹۷۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۸
۲۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام تحکیم عقائد

طرح شبهات اعتقادی و مسائل مرتبطاز جمله مسائل اختلافی با اهل سنتشبهات سیاسیمسائل خانوادهمی توانید سوالات خود را از طریق آیدی زیر مطرح نمایید:پاسخگو: @shobheh313تبادل: @hamsohbatii2

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!