کانال تلگرام گفتمان حقوقی
۱.۷K نفر
۲۳ بازدید

کانال تلگرام گفتمان حقوقی

@GoftemaneHoghoghiمجموعه ایی از مقررات،بخشنامه ها،آراءوحدت رویه،آراءدادگاههای انتظامی وسایراطلاعات حقوقی لازمبالا