کانال های تبادلی

@GRAMOPHONENADERSAHEB
کانال تلگرام گرامافون
۲.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۳۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام گرامافون

1⃣تبلیغات:١٠ هزار تومان است.2⃣چالش ١٠٠٠ بازدید ٢ هزار تومان است.برای تبلیغات کلمه گرامافون را بفرستید.️کانال@GRAMOPHONENADERSAHEB️مدیر@NADERSAHEB

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!