کانال های تبادلی

@G_hadre_M_otlagh
کانال تلگرام |قدر مطلق|
۹۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۲۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام |قدر مطلق|

خدایا تو |قـدر مـطلـق| منیبا تو احوال منهمیشه +مثـبـت‌‍+ است :)کمی هم نزد ما بنشینو اندک |قـــدر مطلــق| شو...∞

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!