کانال های تبادلی

@Geospatial_technology
کانال تلگرام Geospatial Technology (GT)
۳۰۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۵
۲۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Geospatial Technology (GT)

کانالی علمی که سعی می کند تا تکنولوژی زمین_مکانی را در همه ابعاد آن تحت پوشش قرار دهد.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!