کانال های تبادلی

@Ghanonejazb1
کانال تلگرام رویاهاتو بساز
۶.۸K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۴۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام رویاهاتو بساز

خوش باش،که هرکه راز داند/داند که خوشی خوشی کشاند شیرین چو شکر تو باش شاکر/شاکر هر دم شکر ستاند@Hb246 www.hoseinbakhshi.com.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!