کانال تلگرام باشگاه نجوم
۶۳۲ نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام باشگاه نجوم

در اینجا اطلاعیه ها و گزارشات ضبط شده از نشست های علمی، برنامه های رصدی و آموزش های نجومی-فضایی برایتان ارسال خواهد شد.@sactehranastroclub


بالا