کانال های تبادلی

@Havayedelha
کانال تلگرام هوای دلها ، باورها و افکار
۱۸۳ عضو
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام هوای دلها ، باورها و افکار

این کانال اصراری بر درستی هیچ عقیده و یا خرافه یا حقیقت بودن هیچ باوری ندارد . کانال فقط نمایشگاهی از باورها و احساسهای درونی افراد مختلف در سلایق مختلف در مورد موضوعات احساسی و عقیدتی است .

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!