کانال تلگرام آواى معتمدى
۴.۳K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام آواى معتمدى

Instagram.com/avayemotamediكانال و اينستاگرام آواى معتمدى به منظور بازپخش اجراها و شناساندنِ چهرهء هنرى محمد معتمدى تشكيل شده؛ مطالب اين صفحات هيچ ارتباطى با ايشان ندارد.


بالا