کانال های تبادلی

@Kanooniranfarda
کانال تلگرام کانون ایران فردا
۲۶۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
۳۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کانون ایران فردا

" تجلی، تمرکز و تلاقی تاریخ غنی و دیرین ایران با پرتو نور اسلام در نقطه کانون و فراسوی عدسی ذره بین چشم آیندگان "kanooniranfarda.irروابط عمومی: kanooniranfarda@gmail.com

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!