کانال های تبادلی

@Ayaaraan
کانال تلگرام عیاران
۹۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۹
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام عیاران

عیاران نام موسسه ای نیست، صفتی است برای شما که در مورد افراد بی بضاعت کمک میکنیدشماره کارت صدقات:6037-9971-9520-1174شماره کارت هدایا(سادات فقیر و امور فرهنگی):5022-2910-6056-3333بنام محمد صدارتادمین:@mohammadsedarat

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!