کانال های تبادلی

@AzMuzic
کانال تلگرام موزیک ترکیه وآزربایجان
۹۱۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۲۵ بازدید
مشاهده کانال
موسیقی

کانال تلگرام موزیک ترکیه وآزربایجان

بو کانال دا سادجه آزربایجانن بوتون ماهنی لاری ، موغام لاری، بایاتلاری، گوزل شکیل لری سیزلراوچون پایلاشلر ووتاندلرتبادل : @Bayragim55 : ارتباط...تاریخ تأسیس کانال(95/2/11).......بیزی دوسلاریزا تانیدین

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!