کانال های تبادلی

@LoOve_friendd
کانال تلگرام کآڢه پآییڙ
۷۷۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کآڢه پآییڙ

!پــــآییڗ ݜـــعریسٺ که دسٺهای من ۅ ٺۅ قـآفیه آن میݜۅد, سخٺ*محکم* گــرم ۅ عــآشــــــــآنــه!!_________________*به چنلی متفاوت وجالب خوش آمدید*لفــــــــت ندیدخطر اعتــــــــیـــــاد به چنـــل

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!