کانال های تبادلی

@MBADBA
کانال تلگرام مرکز آموزش مدیران
۷.۲K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۲۵ بازدید
مشاهده کانال
آموزشی

کانال تلگرام مرکز آموزش مدیران

|مرکز آموزش مدیران|دانشگاه شهید بهشتیAdmin: @MBADBA_adminدوره عالی DBA:goo.gl/WLhSCWدوره ها و کارگاه های کوتاه مدت:goo.gl/FSJzx1کارگاه های بین المللی:goo.gl/EZl968٠٢١٢٢٤١٠٤٨٦٠٢١٢٢٤١٠٤٨٧

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!