کانال تلگرام Azarbaycan
۶۳.۳K نفر
۵۱ بازدید

کانال تلگرام Azarbaycan

اذربایجان اصیل موسیقی سیسچیلمیش عاشیق هاوالاریگوزل شادودرخواستی موسیقی لروآذری رقص لروگوزل شعیرلر انادیلیندهایستین لر بیزیلن یول بیر اولونارتباط یولی و درخواست موسیقی@omidy20ربات رفع ریپورت@Omidy_bot️️️بالا