کانال های تبادلی

@AzzahraaSharif
کانال تلگرام هیأت الزهراء(س) دانشگاه شریف
۳.۱K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۴
۶۳ بازدید
مشاهده کانال
هیئات

کانال تلگرام هیأت الزهراء(س) دانشگاه شریف

کانال تلگرام هیأت الزهراء(س) دانشگاه شریفتارنمای هیأت:azzahraa.sharif.irاینستاگرام:instagram.com/azzahraasharifکانال سروش:sapp.ir/azzahraasharifروابط عمومی کانال:@HaAkhavan

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!