کانال های تبادلی

@MiladNoLove
کانال تلگرام 〽میلادکریمی〽
۳۰۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
۲۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام 〽میلادکریمی〽

عشقٍت وقتٍی قدرتٌو میفهمه کٍه مآل یکی دیگٍه شی1⃣ #تکسٍ #غم #رٌمآن2⃣ #آهنگ #رپ #پآپ #و... 3⃣ #عکس #فٍیلم4⃣ #ویس #سلاًمتی مٌدٍیر:️ @Milad_No_love ️ ⇐مشتی لف نده⇒

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!