کانال های تبادلی

@Mothersparadise
کانال تلگرام رامسر بهشت مادری
۲۴۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
۲۵ بازدید
مشاهده کانال
خانواده

کانال تلگرام رامسر بهشت مادری

این کانال غیرسیاسی بامحوریت گردشگری،توسعه شهری وروستایی رامسرتشکیل ودرصددارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده درجهت توسعه رامسرمیباشد.احمد مین باشی(Phd)ارتباط با ادمین:@justramsar@za6565@Zhalehkori

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!