کانال تلگرام انگلیسی حرفه ای
۱۸.۷K نفر
۱۲۱ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام انگلیسی حرفه ای

انگلیسی برای کار، تحصیل، زندگیسیما فاطمی پورکارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی, مشاور آموزشپژوهشگر و مترجمLanguage Coach۱۶ سال سابقه تدریسwww.BEPonline.irمدرس کانال@BEPadminکانال پشتیبان@BEPonlineSupportابتدای کانالhttps://t.me/BEPonline/1بالا