کانال های تبادلی

@MyEnglishCafe
کانال تلگرام کافه زبان️ - قزوین️
۶۰۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
۲۱ بازدید
مشاهده کانال
زبانهای خارجی

کانال تلگرام کافه زبان️ - قزوین️

Oxfordآموزش مکالمه کاربردی زبان انگلیسیبا روش پروفسور A.j hogeروش زبان مادری 09128875018Karim Rahmani - Qazvinآدرس کافه زبان:خیام شمالی, طبقه دوم شیرینی سرای ماه بانو33370906برای تبادل و تبلیغ@Dream447

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!