کانال های تبادلی

@BIDAD4
کانال تلگرام بیداد
۱.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
۲۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام بیداد

سیصد گل سرخ و یک گل نصرانیما را زِ سرِ بریده می ترسانی؟ گر ما زِ سرِ بریده می ترسیدیمدر محفل عاشقان نمی رقصیدیم 

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!