کانال های تبادلی

@Nagoftanis
کانال تلگرام گفتن نگید⁉️
۱۷۹ عضو
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام گفتن نگید⁉️

⭕ میخواهند ندانیم،امانمیگذاریمسعی میکنیم با مطالب زیاد شلوغش نکنیم!⭕️ جدیدترین و جنجالی ترینبی پردهشوخی بی شوخی! انتقاد،پیشنهاد و ارسال سوژه:@Foulaad تبادل لینک@Toufaani?!

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!