کانال تلگرام فصلنامه بوم | BOOMCONCEPT
۱.۱K نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام فصلنامه بوم | BOOMCONCEPT

فصلنامه نوین در حوزه ايران‌شناسی (آموزشی، خبری، تحلیلی، پژوهشی)صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیرحمزه ثقفیwww.boomconcept.irارتباط با فصلنامه بوم :️info@boomconcept.com️ 021-88508231-32تلگرام @alirezasaghafi @Boomcontactبالا